En Ny Start

Housing First for unge i Slagelse Kommune

Slagelse Kommune har gennem de seneste år oplevet en stigning i antallet af unge hjemløse. Derfor deltager Slagelse Kommune i Socialstyrelsens Housing First projekt ”En Ny Start” målrettet unge i alderen 14-24 år, der er i risiko for, eller som allerede befinder sig i hjemløshed.

Til dig der er ung

En Ny Start bygger på et menneske- og ungesyn, hvor du først og fremmest mødes og accepteres som et ungt menneske, og hvor du selv bestemmer, hvad du har brug for støtte eller guidning til. Samarbejdet vil tage udgangspunkt i de ønsker, håb og drømme, som DU har for DIN fremtid. Dit samarbejde med os kan omhandle forebyggelse af hjemløshed, rådgivning og- eller brobygning til relevante fagpersoner i systemet.

Står du i en udfordrende eller vanskelig situation, hvor du er i risiko for at blive hjemløs, så er du velkommen til at kontakte os direkte:

  • Iben Jessen: Tlf.: 30 37 46 65
  • Mette Holt: Tlf: 20 28 78 96

Mail: ennystart@slagelse.dk

Generel information

En Ny Start har til formål at støtte, kvalificere og videreudvikle Slagelse Kommunes arbejde og samarbejde med og omkring den unge. Projektmedarbejderne fra Forsorgscenter Toften arbejder ud fra et holistisk ungesyn og en værdibaseret tilgang, som sætter den unge i fokus. Toften har flere års erfaring og succes med Housing First og er derfor udvalgt som samarbejdspartner og udfører af den del af projektet, der omhandler bostøtteforløbene CTI og ICM for den unge. Derudover er projektmedarbejderne med til at udarbejde procedurer for det samarbejde der fremadrettet skal være for de unge, samt for den opsøgende, forebyggende og handlende indsats.

En Ny Start er et tidsbegrænset projekt til og med 2021. Du kan se mere her: