Forsorgshjemmet §108

§108-ophold på Forsorgshjemmet Toften

Toften har 4 § 108-pladser tiltænkt borgere, som er væsentligt medtaget af et liv i hjemløshed og andre svære fysiske, psykiske og sociale forhold på baggrund af rusmiddelmisbrug og /eller psykisk sygdom.

Borgeren få et ophold i relevante og gode fysiske rammer. Den pædagogiske indsats er struktureret på baggrund af den kommunale myndigheds bestilling og efter aftale med borgeren ud fra borgerens funktionsniveau og ønsker. Den pædagogiske indsats foregår ved personalets mestring af relevante anerkendte metoder ift. målgruppen og opgaven. 

Et ophold på Toften, jf. SEL. § 108, udgør en stabil base for særligt udsatte medmennesker. Herunder udvikles kontinuerligt et indgående kendskab til borgeren, således det aktuelle støttebehov tydeliggøres og den fremadrettede støtte fortløbende kvalificeres.

Målgruppe

Målgruppen for et § 108 ophold hos Toften er for borgere som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner. Derudover vil borgeren foruden de nævnte behov være præget af et liv fra længerevarende hjemløshed.  

Siden er sidst opdateret 4. maj 2023