Akut Social Drive Out

Besøg hos socialt udsatte i 180 af Danmarks yderområder

Kontaktperson på Forsorgscenter Toften er Rikke Spang mobil: 2965 2231

Hvor og hvornår kan du møde Akut Social Drive Out?

Skælskør:

Onsdag:

Slagterivej 10.00-12.45

Aldi kl. 13.00

Korsør: 

Mandag:

Lidl  kl. 10.00 - 11.00

Solens Plads kl. 11.00 - 11.45

Lilleø kl. 12.00-13.00

Torsdag:

Geddesøparken kl. 11.00-13.00

Slagelse:

Torsdag:

Marievej kl. 9.30-10.30

KFUM's Sociale Arbejde får 3,75 mio. kr. fra Trygfondens nye akutpulje:

Socialt udsatte i landets yderområder og små landsbyer kæmper med psykiske lidelser, misbrug, ensomhed og andre svære problemer, som forstærkes i denne tid.

 Frygten for coronasmitte skaber ekstra utryghed, og situationen betyder, at mange sårbare mennesker – langt fra hjælpe- og støtteforanstaltninger – mister det sociale fællesskab, der udgør et vigtigt holdepunkt i hverdagen. Med millionstøtte fra TrygFonden vil KFUM’s Sociale Arbejde skabe nærvær og håb i landets yderområder for at hjælpe socialt udsatte gennem denne – for mange – vanskelige situation.

Socialt udsatte i landets yderområder, der i forvejen kæmper med en kompleksitet af problemer som psykiske lidelser, ensomhed og misbrug, har det ekstra svært i denne tid.

Lange afstande til hjælpe- og støtteforanstaltninger i byerne og bekymringer for at blive smittet med coronavirus og konsekvenserne heraf, får mange socialt udsatte mennesker til at isolere sig. Følelsen af utryghed og ensomhed vokser, og for en del mennesker er både deres mentale og fysiske helbred forværret markant.

De sociale caféer, bosteder for hjemløse og projekter under KFUM’s Sociale Arbejde oplever coronakrisens konsekvenser for deres sædvanlige brugere på tætteste hold. For at afbøde disse konsekvenser vil organisationen med midler fra TrygFonden oprette et mobilt koncept, der skal give livsmod og hjælpe udsatte og sårbare mennesker i 180 landsbyer og lokalsamfund.

For mennesker, der i forvejen er ramt af livet, er coronakrisen som en dyb mavepuster. De sidder alene, tør ikke gå ud af frygt for at blive smittede, og problemer får lov at fylde ekstra meget. For hver dag, der går, forværres situationen. Men nu får vi med hjælp fra TrygFonden mulighed for at komme ud til dem med den hjælp, støtte og omsorg, vi ved, der er brug for, siger Michael Aagaard Seeberg, udviklingsleder i KFUM’s Sociale Arbejde, og fortsætter:

- Vi er beriget af rigtig mange frivillige, der ønsker at hjælpe mennesker, der har det svært. Mange af dem er selv udsatte og sårbare, mens andre har overskuddet til at gøre en forskel lige nu. Med vores nye drive out-initiativ vil de frivillige sammen med engagerede ansatte tage rundt i lokalsamfund og landsbyer i yderområder og uddele mad, tøj, andre fornødenheder samt krea- og aktivitetspakker foruden at give hjælp, råd og støtte til at håndtere den aktuelle krisesituation. Vi håber, at vi dermed kan skabe små lommer af nærvær og håb hos dem, der er hårdest ramt i denne tid, siger Michael Aagaard Seeberg.

Akut Social Drive Out involverer 1260 sårbare hver uge

Det er med afsæt i nogle af KFUM’s Sociale Arbejdes eksisterende 120 institutioner og sociale projekter i hele landet, at organisationen nu vil etablere den sociale drive out-ordning.

Projektet vil besøge de samme 180 steder 1-2 gange om ugen og stå til rådighed i 1-2 timer hver gang. Ansatte og frivillige vil udlevere mad, tøj og andre fornødenheder og samtidig fungere som kontaktpunkt for gældsrådgivning, retshjælp, konfliktrådgivning, spille- og rusmiddelrådgivning, kontakt til gadesygeplejersker mm. Formålet med initiativet er at give socialt udsatte livsmod, håb og en følelse af samhørighed og tryghed. Og det er netop baggrunden for TrygFondens støtte:

- KFUM’s Sociale Arbejde er en dygtig og anerkendt aktør, der allerede yder en fantastisk indsats for udsatte og sårbare mennesker i Danmark. Deres nye initiativ er særdeles relevant og har stort potentiale for at nå ud til vanskeligt stillede i hjørner af landet, hvor der ikke mindst i denne tid mangler tilbud og muligheder for socialt udsatte.

Vi er glade for at kunne bidrage til, at de nu med deres nye koncept kan opsøge og fortsat gøre den vigtige forskel for dem, der har allermest brug for det, siger Rie Odsbjerg Werner, direktør for TrygFonden og fortsætter:

- I TrygFonden oplever vi fra især mindre foreninger og organisationer – også helt lokalt – et enormt behov for bidrag, der har afgørende betydning for, at de mest sårbare i Danmark kan få hverdagen til at hænge sammen i denne tid. Behovet er så stort, at vi forventer at vores akutpulje på 30 mio. kr. vil være tømt inden påske. Da tiden med corona ser ud til at have langstrakte konsekvenser, ser vi derfor også allerede nu ind i, hvordan vi kan hjælpe på lidt længere sigt, lyder det fra Rie Odsbjerg Werner.

I alt vil 150 frivillige under KFUM’s Sociale Arbejde sammen med lokalansatte fra 15 af organisationens sædvanlige tilbud deltage i Akut Social Drive Out. De første kører på gaden allerede om få dage og håber at møde mange mennesker på deres vej.

For yderligere information kontakt venligst

Michael Aagaard Seeberg, udviklingsleder i KFUM’s Sociale Arbejde, tlf. 28 96 20 70

Michael Carlsen, kommunikationsdirektør i TrygFonden, tlf. 29 49 46 85 Om projektet ” Akut Social Drive Out”

• Initiativtager er KFUM’s Sociale Arbejde, der driver over 120 institutioner og sociale projekter rundt om i hele landet.

• Målgruppen for projektet er socialt udsatte mennesker i alderen 18-75 år samt familier med sociale problemstillinger, eller andre mennesker i en svær livssituation.

• I samarbejde med FødevareBanken og KFUM’s Sociale Arbejdes genbrugsbutikker vil der bl.a. blive udleveret et måltid mad, tøj, bøger, legetøj og andre fornødenheder. Projektet vil også fungere som indgang til støtte- og rådgivningstilbud, fx gældsrådgivning, retshjælp, afvænning af spille- og rusmiddelafhængighed og konfliktmægling, ligesom der kan skabes kontakt til gadesygeplejersker, socialrådgivere eller andre fagpersoner.

• Initiativet vil være forankret 15 steder i landet, og i alt 1260 mennesker i 180 landsbyer og lokalsamfund vil få ugentlige besøg.

• Lokalområderne er udvalgt efter, hvor KFUM’s Sociale Arbejde i forvejen har et socialt tilbud i nærheden, og hvor der er mange sårbare med behov for hjælp.

• Projektet har modtaget 3.749.567 kr. i støtte fra TrygFondens nye sociale akutpulje.

• Læs mere og meld dig som frivillig på www.kfumsoc.dk/social-drive-out eller tlf. 64 40 18 88.

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Forsorgscenter Toften deltager sammen med resten af KFUM's Sociale Arbejde i projektet. 

 

Siden er sidst opdateret 18. april 2023