Beboerindflydelse

Hvordan kan du have indflydelse på Toften?

På Toften er der flere muligheder for brugerindflydelse. Vi afholder bedømmelsesuge to gange årligt, hvor du har mulighed for at give din mening til kende og derigennem påvirke Toftens daglige gang.

Beboermøde

Beboermøde afholdes en gang om måneden i spisestuen i hovedbygningen, hvor det forventes, at alle beboere er til stede. Det er her, man har mulighed for at drøfte forskellige ting, man måske er tilfreds eller utilfreds med eller ting, man ønsker drøftet beboerne i mellem.
 
Man kan også drøfte emner, som man ønsker, der skal tages op på personalemøde. Der deltager altid personale samt en repræsentant fra ledelsen på disse beboermøder, men det er beboernes møde.

SAND

SAND er de hjemløses organisation. De arbejder for at fremme hjemløses indflydelse lokalt, regionalt og nationalt. (nyt vindue)
Siden er sidst opdateret 3. maj 2023