COVID-19/Corona

Orientering om Corona-virus

Meddelelse fra Forsorgscenter Toften i forbindelse med COVID-19

I forlængelse af regeringens udmelding om at iværksætte smittebegrænsende tiltag i forhold til COVID-19 og prioritere de absolut nødvendige indsatser, har Toften valgt at gå til nødberedskab og har derfor prioriteret indsatser og bemanding. Prioriteringerne læner sig op af nødvendighedsprincippet for at kunne håndtere kerneopgaven der hvor det er absolut nødvendigt, også i et medmenneskeligt perspektiv. Desuden medvirker Toften til at håndtere den samlede situationen i Slagelse Kommune og i Danmark, på udsatte og hjemløse området. Nedenfor fremgår en kort oversigt over tiltag og prioriteringer, der foreløbigt er taget. Toften vil løbende holde siden opdateret.

For alle borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere gælder, at følgende er lukket ned eller begrænset

  • Alle fælles arrangementer, aktiviteter, møder med eksterne aktører, kurser for medarbejder
  • Besøgende kan ikke komme på Toftens matrikler, med mindre der er en særlig aftale med personalet
  • Støtte der indeholder kørsel begrænses til livsnødvendige og skadesreducerende tiltag

 §110 - Forsorgshjemmet

  • Natherberg flyttes i selvstændigt lokale, det er ikke muligt at komme i bad, mad serveres i natherberget. Natherbergsgæster har ikke adgang til Toftens fællesarealer.
  • Beboere på Toften anvises, at opholde sig så meget som muligt på eget værelse og begrænse deres færden på fællesarealer.
  • Der arbejdes med at finde muligheder for evt. smittede borgere. 

§99 – Det opsøgende team og gadesygeplejersken

Det opsøgende team begrænses til telefonisk og virtuel kontakt, samt akutte besøg, efter nærmere aftale. De respektive medarbejdere kan kontaktes på vanlige nummer. Døgntelefonen er fortsat bemandet på 61 12 63 81 . Udsatte og hjemløse har derved mulighed for ved symptomer og tegn på sygdom at blive guidet og vejledt. 

§85 - Det udekørende team

De borgere, der bor i egen bolig ydes fortsat støtte, rådgivning og vejledning, men så vidt muligt – via telefon eller via videomøde, Toften har været i kontakt med alle borgere er derfra individuelt vurderet. De borgere, der fortsat har behov for besøg i eget hjem forsøges begrænset, i det omfang det er muligt, med stor opmærksomhed på borgerens samlede sundhedstilstand og særlige behov og i forhold til myndighedernes anbefalinger. 

§83/85 - Den sociale hjemmepleje

Kører med mindre beredskab end vanligt, men på flere parametre uændret med særligt fokus på hvilke opgaver der kan / må vente jf. et sikkerhedsorienteret og sundhedsmæssigt perspektiv. 

Medarbejdere på hele virksomheden

Mange medarbejdere er sendt hjem, og arbejder hjemmefra. Dette for at begrænse smitterisikoen og derved kunne holde så mange friske som muligt, i så lang tid som muligt. Alle ansatte – uanset faglig baggrund – er en del af beredskabet på Toften. Alle medarbejder står ligeledes til rådighed, for den samlede indsat i Center for Handicap og psykiatri og alle kan om nødvendigt trækkes ind til nødberedskabsarbejde, hvis andre bliver syge eller smittede.

Kommunikation

Vi vil kommunikere løbende på vores hjemmesider.

Læs mere


Med venlig hilsen

Karen-Marie Heltoft

Forstander Forsorgscenter Toften

Siden er sidst opdateret 16. marts 2020