Fraflytning

Når du gerne vil flytte fra Toften, skal du sige det til personalet, så vi har mulighed for at afregne med dig. Udover dette skal du selv tømme dit værelse for personlige ejendele, lægge Toftens sengelinned i vaskerummet og gøre rent på dit værelse.

Hvis du flytter uden selv at have tømt dit værelse, hjælper personalet med at tømme værelset. Det er på eget ansvar, og du skal betale for oprydningen. Hvis du har lånt ting fra Toften, som ikke bliver afleveret tilbage eller bliver afleveret i ødelagt tilstand, bliver du opkrævet et beløb, som skal dække det tabte. Når du har klaret alt ovenstående, skal du aflevere din nøgle på kontoret, hvor der bliver foretaget en afregning.

Opmagasinering

Når du flytter fra Toften, skal du selv sørge for, at alt elektrisk udstyr som f.eks. tv, dvd, anlæg, pc osv. bliver fjernet. Vi kan ikke opbevare det forsvarligt, og vi kan derfor heller ikke påtage os ansvaret for det.

Vi opbevarer tøj og mindre ejendele i maks. tre måneder, hvor det herefter bliver kørt på genbrugsstationen.

Bemærk at du kun kan få udleveret ejendele samlet.

Bortvisning

Hvis du handler med rusmidler, låner medicin eller låner dit eget medicin ud, kan det føre til bortvisning for begge parter. Du kan også blive bortvist, hvis du er voldelig eller truer andre beboere eller personale. Du kan også blive bortvist, hvis du fjerner røgalarmer eller batterier til alarmer. Dette er forbudt, da en manglende røgalarm udsætter alle for fare.

Karantæne

Hvis du er blevet bortvist, får du en form for karantæne. Karantænen kommer an på, hvad årsagen til din bortvisning er. Det er forstanderen, der afgør, hvor lang karantænen skal være. Du vil kunne kontakte os for at få oplyst karantænelængden.