Indflytning

Indskrivning

Når du ankommer til Toften, tager vi pænt imod dig. Du får en grundig introduktion til, hvordan det er at bo på Toften og hvilke regler og retningslinjer, vi har. Vi sørger også for at skabe en afklaring omkring økonomi. Under indskrivningssamtalen er der én til to personaler tilstede, som vil hjælpe dig med forskellige her og nu problemer. Under samtalen skal du underskrive en samtykkeerklæring, hvor du giver tilladelse til, at Toften må indhente information, der er vigtig for dit ophold. Det er f.eks. information om økonomi, helbred, uddannelse, arbejdsforhold m.m. Samtykkeerklæringen ophører, når din sag slutter. Du skal udover samtykkeerklæringen også underskrive et betalingstilsagn, hvor du accepterer, at Toften kan inddrive et evt. skyldigt beløb via opkrævning til betalingskommunen. Efter indskrivningen får du en rundvisning på Toften, og du får dit værelse.

Det koster 65 kr. i døgnet at bo på Toften. Dette dækker over kost (3 daglige hovedmåltider), logi, tøjvask, lys, varme, håndklæder, linned m.m. og betales forud til Toften.

Logidelen betales til hjemkommunen og er 91 kr i døgnet og opkræves bagud af hjemkommunen.

 

Opholdsplan

Når du bor hos os, laver vi en opholdsplan sammen med dig. Den bliver lavet inden for de første 4 uger, og bagefter bliver den sendt til din kommune. Opholdsplanen laves ud fra personalets observationer om dine behov, men også ud fra dine egne fremtidsplaner. Vi laver planen for at skabe de bedste vilkår for dig.

Efter ca. 3 måneder bliver du indkaldt til et møde, hvor du er i centrum. Din sagsbehandler, dit jobcenter og en evt. misbrugskonsulent er også med. Vi tager på dette møde udgangspunkt i din opholdsplan.

Vi forventer, at du samarbejder med personalet omkring dit ophold.