Ledige jobs

Her tilføjer vi løbende ledige jobs til Toften og vores to teams.

Lige nu er der to stillinger ledige; en medarbejder i vores udekørende team og en som daglig leder af de udekørende og opsøgende teams:

Forsorgscenter Toften søger medarbejder til det udekørende team pr. 1. august 2020, eller hurtigst muligt, da vi får nye spændende opgaver

Toften søger en medarbejder med mellemlang videregående uddannelse, gerne sygeplejerske, pædagog eller socialrådgiver. Stillingen er på 37 timer pr. uge, primært på hverdage i tidsrummet 8-16, men der forventes mulig fleksibilitet uden for dette tidsrum. Toftens udekørende team er til dagligt placeret på Merkurvej 2, i Slagelse. Teamet indgår i et kollegialt fagligt miljø med fokus på udvikling, erfaringsopsamling og løbende efteruddannelse.
Toften er en selvejende socialpædagogisk virksomhed under KFUMs Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Alle borgere vi samarbejder med har multiple problemstillinger og lever ofte en kaotisk tilværelse. Vi arbejder ud fra en recoveryorienteret tilgang med fokus på borgerens håb og drømme. Toften er en værdibasseret organisation, der arbejder ud fra en tydelig formuleret etisk profil. For os er det borgeren der sætter opgaven og opgaven der sætter holdet. Der er flere faggrupper repræsenteret i teamet, hvilket styrker tværfagligheden og kvalificerer os til at løfte komplekse opgaver, såvel af socialfaglig som af sundhedsfaglig karakter.

Det udekørende teams opgave

Den enkelte medarbejder samarbejder med borgere, der oftest bor i eget hjem. Opgaverne er visiteret jf. SEL §85, der er pædagogisk støtte i eget hjem, efterforsorg jf. §110 som er et særligt tilrettelagte forløb jf. Housing First samt opgaven som social vicevært i de skæve boliger og der er flere på vej. Målene er individuelle og fremgår af bestilling, primært fra Slagelse Kommune. Toften er desuden aktør i en prøvehandling i forhold til den sociale hjemmepleje (DSH) i samarbejde med Center for Handicap og psykiatri og Sundhed og Ældre i Slagelse kommune. Derved har Toften også opgaver, der både kalder på §85 og samtidig støtte til §83, praktisk hjælp. Efter sommerferien skal Toftens udekørende team ligeledes indgå i samarbejder på tværs der omhandler arbejdet med unge udsatte og hjemløse.
Opgaverne i det udekørende team kræver, at du som medarbejder har ben i næsen og ikke ser problemer i at skulle vaske et gulv, flytte et køleskab eller hjælpe med at male en lejlighed. Du kommer til at arbejde tæt med borgere som til tider befinder sig i pressede livssituationer, hvor du kan være deres kontakt til sundhedsvæsen og øvrige offentlige instanser. Det er for dig opgaven der "dikterer" din arbejdsdag, og du har ikke en forfinet lugtesans eller er bange for at dit tøj bliver beskidt. Du arbejder struktureret - også i forhold til dokumentation og skriftlig korrespondance med samarbejdspartnere. Arbejdet består primært af alene-arbejde og op mod 75 procent af tiden hos borgerne. Dertil kommer at der forventes en vis fleksibilitet i forhold til arbejdstider hvis borgernes behov ændres undervejs (primært 8-16).

For stillingen gælder at du som kommende kollega

 • er holistisk i dit menneskesyn og kan træffe fagligt kvalificerede beslutninger ud fra værdimæssige og etiske perspektiver
 • har let til smil, og har en grundlæggende tillid til dine omgivelser, hvilket gør at du tør sætte dig selv spil og via dialog og refleksion ønsker at udfordre dig selv og dine kollegaer i forhold til en fælles læring
 • er omstillingsparat, fleksibel og seriøs i dit arbejde
 • kan arbejde struktureret og håndtere pressede situationer, og til tider meget uforudsigelige opgaver også i selvstændigt arbejde og med mange bolde i luften
 • har erfaring med forskellige tilgange til unge udsatte
 • har erfaring i arbejdet med mennesker med psykiatriske problemstillinger/ diagnoser, og kan rumme mennesker som anvender rusmidler
 • der formår på en at samme tid at være, rollemodel, koordinator, lyttende, støttende, opsamlende og give håb, tro og ansvar tilbage til borgeren, i det tempo og med den tilgang der er nødvendig for, at borgeren kan følge med og mestre
 • kan møde mennesker med ligeværdighed og respekt for det liv de vælger at leve i en recoveryorienteret tilgang
 • kan ubesværet benytte it på brugerniveau, og formår at dokumentere velformuleret i skrift og tale
 • har kørekort og kan stille bil til rådighed, hvis behov.

Vi tilbyder

En socialpædagogisk virksomhed, hvor en stor håndfuld fantastiske kollegaer ser frem til at møde DIG. En travl, men spændende, nytænkende og dynamisk arbejdsplads. En hverdag der er præget af daglige udfordringer og glæder, og hvor relationen til borgeren er i centrum i et arbejdsmiljø med højt til loftet. En arbejdsplads, hvor der er plads til forskellighed og fokus er på arbejdsglæde og faglig udvikling.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Flere informationer

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte

 • forstander Karen-Marie Heltoft på telefon 22 89 40 98
 • faglig koordinator Anne Mette Thomsen 23 83 91 39

 

Frist

 • fredag den 12. juni .2020 kl. 11.00

Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest. Forventet tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. august 2020.
Samtaler finder sted 19. juni 2020. Samtaler foregår på Merkurvej 2 i Slagelse.
Ansøgning og bilag gemmes højst 14 dage efter der er udvalgt en ny kollega, hvorefter alle oplysninger slettes.
Vi glæder os til at høre fra dig

Søg stillingen her:

https://www.slagelse.dk/kommunen/som-arbejdsplads/soeg-job (nyt vindue)

 

Forsorgscenter Toften søger, til nyoprettet stilling, en daglig leder pr. 01. september 2020, til Toftens opsøgende og udekørende teams.

Er du en passioneret og rummelig leder? Glædes du ved høj faglighed og nytænkning? Anser andre dig som ledelseskompetent? Formår du at styrke og videreudvikle arbejdsfællesskaber, og kan du inspirere mennesker til at træde ind i det ukendte? Har du modet til at træde ind i en organisation, hvor det er borgeren, der sætter opgaven, og opgaven der sætter holdet? Kan du agere tydeligt i en værdibaseret virksomhed under KFUM´s Sociale Arbejde, hvor der er højt til loftet og hvor der arbejdes ud fra en etisk formuleret profil?
Smiler du nu? Tænker du "Jeg er nysgerrig, det lyder som mig..."? Ja, så ER det måske lige dig, vi leder efter!

Om Toften

Toften er en selvejende socialpædagogisk virksomhed under KFUM's Sociale Arbejde og har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Alle borgere, vi samarbejder med, er mennesker i udsatte livssituationer, som har multiple problemstillinger og som ofte lever i en kaotisk tilværelse.
Toften arbejder ud fra en recoveryorienteret tilgang med fokus på borgerens håb og drømme. De daglige ledere indgår på skift i bagvagtsystem for Toftens §110. De udekørende og opsøgende teams er til daglig placeret på Merkurvej 2, i Slagelse.

Toften søger

Toften søger en leder, der har en social- eller sundhedsfaglig grunduddannelse, som f.eks. sygeplejerske eller pædagog. Stillingen er uden højeste arbejdstid, primært på hverdage i dagtimerne.

Du vil som leder blive ansvarlig for

 • Ledelse af- og faglig sparringsagent for 18-20 medarbejdere fordelt over tre teams. Medarbejdernes opgaveportefølje varetages oftest alene og ligger inden for §§ 99, 85, 83, 110 (efterforsorgsdelen) samt skæve boliger.
 • Koordinering-, igangsættelse- og fuldførelse af spændende opgaver, projekter og prøvehandlinger, internt og på tværs i kommunen, sammen med medarbejdere; forskellige teams; KFUM; og øvrige samarbejdsaktører.
 • Udførelse af kontrol og opfølgning i samarbejde med medarbejderne på bestillinger, bevillinger og statusbeskrivelser.
 • Diverse administrative opgaver, eksempelvis dokumentation på personalesamtaler, tastning af vagtplaner, arbejdsbeskrivelser, videreudvikle dokumentationsværktøjer, indsamle og bearbejde data, herunder statistik samt administrative opgaver ad hoc for og i samarbejde med forstander.
 • Balancering af økonomi og ressourcer.
 • At indgå i praksisnære, borgerrelaterede opgaver, hvis der opstår arbejdspres, for at opretholde fornemmelse og forståelse for opgavernes omfang og kompleksitet.

Vi søger en leder, der

 • Kan arbejde og udvikle sig i en flad struktur og ser det som en force, at forstanderen er tæt på.
 • Formår at inddrage sin leder som sparringspartner i daglig praksis og informere­ om "rigets tilstand", sådan at forstanderen er "klædt på" til (i et strategisk perspektiv) at håndtere den samlede virksomheds mission, vision og økonomi.
 • Er nysgerrig, har tillid til sine omgivelser, har let til smil og formår at indgå i konstruktive refleksioner ift. egen-udvikling med sin leder - herunder at vende "spejlet mod sig selv".
 • Formår at finde balancen mellem medinddragelse, sparring, ledelsesret og pligt.
 • Har overblik over sine opgaver, kan prioritere, arbejde struktureret, følge opgaver rettidigt til dørs og er autentisk og tydelig i sin ledelsesstil.
 • Er arbejdsom, seriøs og ærekær i arbejdet.
 • Formår at have mange bolde i luften, at navigere i forandringsprocesser og at håndtere uforudsigelige og tilspidsede situationer samtidig med der udvises stabilitet og ro.
 • Har kendskab til målgruppen/målgrupper med særlige behov.
 • Har ledelseserfaring samt relevant efter-/videreuddannelse inden for ledelsesfeltet.  
 • Har kørekort.

Toften tilbyder

 • En socialpædagogisk arbejdsplads med højt til loftet.
 • Et meningsfuldt arbejde med kontakt til en håndfuld fantastiske borgere, der krydrer hverdagen forskelligartet.
 • En arbejdsplads med dygtige medarbejdere, for hvem et højt refleksionsniveau og en høj faglighed er essentiel(t).
 • Ikke mindst et dynamisk og nytænkende ledelsesteam, der ser frem til at møde DIG.

Løn- og ansættelsesvilkår

er efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte os via

 • Forstander Karen-Marie Heltoft, tlf. 22 89 40 98

Frist

Din ansøgning skal være os i hænde senest

 • onsdag 17. juni 2020.

Ansøgningen skal sendes elektronisk med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Ansøgning og bilag gemmes højst 14 dage efter der er udvalgt en ny leder, hvorefter alle oplysninger slettes.

Ansættelsessamtaler

Samtaler foregår på Holbækvej 16 i Slagelse.
De første samtaler finder sted mandag 22. juni 2020. Alle, der indkaldes til samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest. Anden samtalerunde afholdes torsdag 25. juni 2020. Kandidater udvalgt til anden samtalerunde indkaldes til opfølgning på profiltest inden.

Forventet tiltrædelse

1. september 2020.
Vi glæder os til at høre fra dig!

 

Søg stillingen her:

https://www.slagelse.dk/kommunen/som-arbejdsplads/soeg-job (nyt vindue)