Studerende til praktikforløb

Som studerende på Toften er mindstekravet at du er 3.års studerende (3. praktikperiode) således at du har en praktisk og teoretisk forståelse af det pædagogiske arbejde der vil foregå i virksomheden. Du vil komme til at indgå i vagtplanen på lige fod med det øvrige personale, men vil primært gå ud over normen.

Introforløb

Som studerende på Toften vil du starte op i et introforløb, som er et 14 dages særligt tilrettelagt program. Disse dage vil blive brugt til at du kan:
  • få en ordentlig opstart
  • finde dig til rette
  • lære stedet at kende
  • få indblik i hvordan hverdagen fungerer

Kendskabet til institutionens daglige liv forventer vi tager ca. 4 uger. I denne periode forventes det, at den studerende suger indtryk til sig omkring det daglige arbejde. Efter denne indkøring forventer vi, at den studerende aktivt vil deltage i Toftens rytme og aktiviteter.

Vejledning

Under din praktik på Toften vil du blive tilbudt mindst 2 timers vejledning hver 14. dag. Der vil i disse timer være faste emner, der skal gennemgås og mulighed for at drøfte særlige emner efter ønske. Sammen med din vejleder fastlægger I, hvilke emner der særligt skal indgå i disse timer. Det kan være sig emner som: netværksrådslagning, efterforsorg, §'er, KFUM, opholdsplaner mv.

Hvis der er behov for yderligere vejledning, kan det planlægges.

Praktikstedsbeskrivelse

Da Toften er en praktikinstitution, der modtager studerende fra seminariet, skal vi have en praktikstedsbeskrivelse.
Siden er sidst opdateret 11. november 2022