Opsøgende gadeteam § 99

Er du bekymret for en pårørende, en ven eller en borger i forhold til dit arbejde - eller kender du én, der er faldet uden for det offentlige system eller har behov for hjælp til at komme tilbage på sporet? Så er det, det opsøgende gadeteam (§99), du skal have fat i!

Indsatsen er forankret på Merkurvej 2, 4200 Slagelse og er et tilbud om støtte og kontakt fra det tværfaglige opsøgende gadeteams. Tilbuddet henvender sig til de mest socialt udsatte borgere, der f.eks. er ramt af hjemløshed, misbrug og eller psykiske og sociale udfordringer. Medarbejderne i teamet er både gadeplansopsøgende og opsøger på bekymringshenvendelser fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Den opsøgende indsats støtter borgere der f.eks.

  • Har ingen eller kun ringe kontakt til offentlig netværk
  • Lever isoleret og er i synlig nød og kan have et udækket omsorgs/behandlingsbehov og ikke kan eller vil gøre brug af allerede eksisterende tilbud

Medarbejderne arbejder relationelt og brobyggende i forhold til den enkelte borgers udtrykte ønske. Det er anonymt at henvende sig og at få støtte fra det opsøgende gadeteam, som ikke har dokumentationspligt.

Alle henvendelser stiles til mailadresse paragraf99@slagelse.dk eller på telefonnummer 61 12 63 81.

Uden for almindelig arbejdstid er telefonen bemandet og der kan formidles den videre kontakt. 

Siden er sidst opdateret 4. maj 2023