Gadesygeplejerske

Som led i en øget indsats for socialt udsatte borgere har Toften ansat en gadesygeplejerske.

Målgruppen er gadehjemløse, samt borgere med misbrug og psykosociale problemer, der er isoleret i eget hjem, uden eller med dårlig kontakt til de forskellige systemer de har brug for.

Gadesygeplejerskens formål er at øge sundheden, forebygge indlæggelser og bygge bro i forhold til ambulante tilbud i sundhedssystemet, de praktiserende læger, psykiatrien og kommunens sundhedstilbud i øvrigt.

Gadesygeplejersken har base på Toften og træffes i Klinikken på Holbækvej 16 mandage og torsdage mellem 9-11. Tirsdage og onsdage kører hun ud og kan træffes bl.a. i varmestuerne i Skælskør og Korsør.

Derudover kan hun træffes på tlf. 23 82 20 01 mandag til fredag mellem kl. 8 og 15.

Klinikken modtager udsatte borgere, som ikke er i kontakt med det etablerede sundhedssystem eller på anden måde ikke kan leve op til de krav, der stilles fra systemets side.

Klinikken tilbyder en sygeplejefaglig vurdering af akut opståede skader og sårpleje. Derudover er det muligt at få hjælp til at formidle kontakt til relevante eksterne samarbejdsparter f.eks. praktiserende læger, sygehus, ambulatorier, rusmiddelcenter, hjemmesygeplejen, psykiatrien m.m.

Gadesygeplejersken skal medvirke til at opsøge borgere, der har behov for sygepleje og/eller lægebehandling og skal bidrage til at skabe en helhedsorienteret indsats i samarbejde med kommunens § 99 medarbejdere.

Siden er sidst opdateret 17. september 2018