Udekørende team § 85

Vi yder støtte efter Servicelovens §85. Her står der bl.a. at du kan få socialpædagogisk bistand, som kan være hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg. Du kan f.eks. få støtte til at lære eller genoptræne forskellige færdigheder. Formålet er, at du bliver så selvstændig som muligt.

Du kan f.eks. få hjælp fra en bostøtte. En bostøtte laver ikke opgaverne for dig, men guider og støtter dig, så du selv kan klare opgaven. Vores mål er at forbedre eller bevare dine forskellige kompetencer.

En socialrådgiver fra kommunen beslutter, om du kan få hjælp fra en bostøtte. Socialrådgiveren vurderer, om du har særlige sociale problemer eller store fysiske eller psykiske problemer.

Siden er sidst opdateret 4. maj 2023