Den Sociale hjemmepleje §83

DSH Den sociale hjemmepleje

Den Sociale Hjemmepleje er et samarbejde mellem Slagelse kommune og Forsorgscenter Toften, der gør det muligt at tilbyde udsatte borgere med et samtidigt behov for pædagogisk støtte og praktisk hjælp en helhedsorienteret indsats. Altså DSH gør det muligt at tilbyde støtte til borgere, der har et samtidigt behov for §83 og §85, altid med afsæt i et skadesreducerende perspektiv og altid motiverende i forhold til at rykke over i ordinært tilbud.

Der er tale om individuel støtte, der skal visiteres og ydes efter behov. Indstillingen skal indeholde borgers kompleksitet og tidligere afprøvede indsatser. Ansøgningen sendes til visitationsrådet bestående af Center for Handicap og Psykiatri, Center for Sundhed og Ældre og Forsorgscenter Toften. Fra Toftens side er det Teamleder Anne Mette Thomsen – Mail: annek@slagelse.dk.

Siden er sidst opdateret 4. maj 2023